Правила за реклама

Тези Правила за реклама онлайн се отнасят към всички онлайн реклами в www.goldenpages.bg.

ИМЕ НА ФИРМА
Всички онлайн реклами (с изключениe на банерите) трябва да съдържат име на фирма. Името на фирмата винаги се показва на първо място (в най-горния ред) на рекламата, написано е с главни букви и е удебелено.

АДРЕСИ
Всички онлайн реклами в goldenpages.bg (с изключение на банерите) трябва да съдържат физически адрес или адрес по пощенска кутия. Единственото изключение от това правило е, когато фирмата има безплатно вписване в същата класификация, което съдържа физическия й адрес. Дори когато рекламодателят предпочита адресът на фирмата да не се показва в онлайн рекламата, те трябва да предоставят физически адрес, за да може той да бъде геокодиран и рекламата да се появява правилно в резултатите, в зависимост от зададеното от потребителя местоположение.
Всички онлайн рекламодатели могат да изберат опцията в рекламата им да има линк към карта, показваща местоположението на фирмата им.

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР
Всички реклами (освен банерите) трябва да съдържат поне един телефонен номер.
Телефонните номера трябва да съдържат кода за набиране на населеното място за стационарните номера и кода на мобилния оператор за мобилните номера.

КЛАСИФИКАЦИЯ И ПОКРИТИЕ
1. Всяка реклама в goldenpages.bg, (освен фиксираните банери и банерите на свободна ротация) е необходимо да бъде закупена в определена класификация, която е свързана с дейността на фирмата. Това правило не е валидно за случаите, когато банерната реклама се показва в група от класификации.
2. Рекламодателят може да избере рекламата да се появява в различни класификации, ако те са релевантни за дейността на фирмата (с изключение на банерите).
3. Географско покритие - рекламата в goldenpages.bg (освен банерите) се купува винаги с покритие за определен район (една от 28те административни региони) и освен това може да се закупят и допълнителни географски райони, доколкото фирмата предлага продуктите и услугите си в тези територии.

РЕКЛАМЕН ТЕКСТ / СЪДЪРЖАНИЕ
Рекламата трябва да съдържа:
-Текст на поне една фраза / изречение
Рекламата не може да съдържа:
-Уебсайт адреси, освен в текста на инфостраниците
-Имейл адреси

ПРАВИЛА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И ОФОРМЯНЕТО НА РЕКЛАМИТЕ
Точност и релевантност на рекламата – ключовите думи и избраната класификация трябва възможно най-точно да отговарят на рекламираната дейност или продукт.
1. Главни букви – Не се разрешава неоснователната употреба на главни букви. Рекламният текст не може да се състои само от думи изписани с главни букви, за да се откроява от останалите реклами. Главни букви могат да бъдат използвани за открояването на отделни продукти или услуги. Например: „• Автомобилни застраховки • Застраховки Злополука • Карго • Медицински застраховки с осигурен асистанс”
2. Граматика и правопис – Текстът на рекламата трябвада бъде написан правилно, според изискванията на българската или съответно английската граматика и правопис. Изключения от общоприетите изисквания се приемат само в случаите на дублетно изписване на думи или широко използвано неправилно изписване, използване на популярни думи или термини от чужди езици.
3. Непълни думи. Не може да публикувате реклама с недовършена дума, поради изчерпване на броя на символите. Единствено разрешени са общоприетите и установени съкращения на думи.
4. Свързаност на текста. Текстът на рекламата трябва да е логично свързан. Не могат да бъдат изпускани интервали между думи, и думи и препинателни знаци, за да бъде увеличен обема на рекламния текст.
5. Повторения. Не могат да бъдат използвани повторения на думи или препинателни знаци за привличане на внимание Например: „Коли! Коли! Коли!!!”
6. Символи. Не могат да бъдат използвани разделителни символи (булети) за отделяне на думите в рекламата, освен тези, които са предлагани автоматично от ХТМЛ редактора, както и кавички в имената на фирмите.
7. Размер на графиките. Големина на снимки или лого не може да бъде повече от 15 KB за основната реклама и не повече от 100 KB в инфостраница
8. Шрифтове. Шрифтовете, използвани за вписвания и инфостраници са стандартизирани. Не могат да бъдат използвани други шрифтове, размери или цветове заради стандартното форматиране на рекламите.
Не се препоръчва:
Дублирането на името на компанията, адрес или телефон в рекламата. Те са задължителна част от рекламния текст. (Изискването не важи за инфостраници)
Подчертаването на думи в инфостраниците (потребителите могат да ги сметнат за уеблинк).

ПРИОРИТЕТ И ПОЗИЦИОНИРАНЕ
Следните правила са валидни за страниците с резултати на www.goldenpages.bg:
- резултатите се подреждат по случаен признак
- рекламите винаги се показват преди безплатните вписвания
- приоритетните реклами (с национален и регионален приоритет) винаги се показват над стандартните реклами
- ако има реклама с национален и реклама с регионален приоритет, първата винаги се показва над втората
- ако встраницата с резултатите се покажат фирми от повече от една класификация, тогава ще бъде показана една реклама с регионален и една с национален приоритет, по случаен признак, от класификациите, които са включени в резултатите
- ако в търсенето даде резултати по 'ключова дума’, тогава националният и/или регионалният приоритет на рекламите е без значение, единственият признак за подреждането им в страницата с резултати е релевантността им към търсената дума/и
- когато търсенето даде резултати на национално ниво (т.е. 'България'), показва се рекламата с национален приоритет, а ако има повече от една реклама с регионален приоритет в тази класификация, показва се една от тях по случаен признак.
- банерите – класификационни, фиксирани и на свободна ротация се появяват само в определените за целта банерни позиции, които са заложени в дизайна навсяка една страница от сайта.

КЛЮЧОВИ ДУМИ
Всяка реклама (с изключение на банерите) може да съдържа ключови думи, т.е. възможност рекламодателят да изброи продукти, услуги, дейности, търговски марки или други характеристики на бизнеса си, за които да бъде намиран. Те не са видими за потребителя, но заедно с видимия текст са част от търсимото съдържание на рекламата и затова се подчиняват на същите правила.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
Сайтът www.goldenpages.bg е двуезичен. Рекламите могат да бъдат както на български, така и на английски, но:
- не е задължително да се използват и двата езика
- ако се използват ключови думи от един от двата езика, тогава рекламодателят трябва да включи и съдържание (видим текст) на същия език, така че когато рекламата се покаже в съответната езикова версия на сайта, в нея да има и съдържание на този език.
- двете версии на рекламата (на български и английски) не трябва да са напълно идентични
- всички други правила за рекламана Golden Pages, свързани с чужди езици са приложими и за онлайн рекламата.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БАНЕРИТЕ
Формат:
Рекламните банери се приемат във формат .jpg, .gif, .png, .swf или HTML. Всички Flash банери трябва да бъдат изпращани във версия 7, с .fla файловете, както и с всички използвани шрифтове. Банерите трябва да са с вграден линк, който да се отваря в нов прозорец.
Тежест:
Препоръчителната тежест е: - формат .gif, .jpg или.png – максимум 30К - формат .swf – максимум 35К
Други:
Flash банерите не могат да съдържат звук. Golden Pages си запазва правото по своя преценка да откаже публикуването на банери с наситеност над приемливата, с бързо сменящи се кадри и/или като цяло с дизайн, който е в конфликт с конкретната страница/и, на които ще бъде показан банера. Всички банери, трябва да съдържат активна хипервръзка към уеб сайт на рекламодателя или продукта, или услугата, които се рекламират или към инфо страница, хоствана от www.goldenpages.bg. Банери, които не съдържат активна хипервръзка към уебсайт или инфо страница, няма да бъдат публикувани.